Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W lipcu br. zostały podpisane umowy z wyłonionymi w drodze przetargu wykonawcami na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą” zarówno w części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków jak i  budowy stacji uzdatniania wody. Następnie zostały przekazane place budowy. Obecnie ruszyły prace jednej z najbardziej wyczekiwanych, najważniejszych i zarazem najdroższych inwestycji ostatnich kilku lat. Całość przedsięwzięcia to koszt ponad 11 milionów złotych, przy dofinansowaniu ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 4 739 366,48 zł.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zaprasza do składania ofert na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie.
Więcej informacji dostępnych w załączonym pliku do pobrania. Serdecznie zapraszania do zapoznania się i składania dokumentów.

Do pobrania

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

         Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wraz z Kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą zwracają się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o pomoc rzeczową ( w formie materiałów budowlanych, itp.) dla rodziny zamieszkałej na terenie gminy, która została dotknięta zdarzeniem losowym.

         Gorąco apelujemy do wszystkich, którzy chcą i mają  możliwość przyjścia z pomocą, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.

          Osoby, które mają możliwość i chciałyby udzielić pomocy więcej informacji o sytuacji rodziny mogą uzyskać od Kierownika MGOPS.

          Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać po uprzednim skontaktowaniu się z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą  ul. Szkolna  1, osobiście bądź telefonicznie pod numerem tel.: 54 253 05 06 – Kierownik lub 54 253 05 48, 54 253 05 40 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Kierownik MGOPS                                      Burmistrz Miasta i Gminy
Marzena Niekraś                                                 Jacek Waśko