Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. Jest także gotowy, by udostępnić swoją bazę lokalową uchodźcom z Ukrainy.

Na stronie internetowej ZUS-u ukazały się pierwsze informacje w języku ukraińskim gdzie i na jakich warunkach uchodźcy mogą uzyskać pomoc. Będą również publikowane aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych. Natomiast na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

„Będziemy starali się, aby wszystkie ważne dla uchodźców informacje były dostępne na stronie ZUS w języku ukraińskim. Pracujemy także nad innymi rozwiązaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy. Będziemy o tym na bieżąco informować” – zapowiada szefowa ZUS.

„Jesteśmy gotowi, by udostępnić uchodźcom z Ukrainy naszą bazę lokalową. To jest ok. 1400 miejsc w ośrodkach szkoleniowych. Już wczoraj przyjęliśmy pierwszy trzy rodziny” - poinformowała prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Polskie emerytury i renty na Ukrainie

Z uwagi na trwającą wojnę na Ukrainie, część osób, którym ZUS wypłaca polską emeryturę lub rentę na ukraińskie rachunki bankowe, może nie być w stanie pobierać tych świadczeń. Jeśli taka osoba znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki ZUS. Wówczas emerytura lub renta będzie wypłacana na nowy wskazany rachunek bankowy w Polsce. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała je pobierać.

Jeśli natomiast dana osoba znajdzie się na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, czy Niemiec, może zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i przekazać informację o swoim problemie. Ważne, by wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiego ZUS, w celu udzielenia pomocy. Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego dla ZUS do otrzymywania świadczeń np. w Rumunii lub Mołdawii, Czechach, Słowacji. ZUS skontaktuje się z daną osobą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty. ZUS wznowi wypłatę  emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała je pobierać.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ubiegłym roku Polacy mniej chorowali niż rok wcześniej. W województwie kujawsko-pomorskim liczba wystawionych zaświadczeń lekarskich dla ubezpieczonych w ZUS przekroczyła ponad milion i była niższa o 52 tys. w porównaniu do 2020 r. Łączna liczba dni, jaką spędzili mieszkańcy województwa na zwolnieniu lekarskim w 2021 r. wyniosła 12,9 mln.

ZUS podsumował dane o wystawionych zwolnieniach lekarskich w 2021 roku.  W całej Polsce lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS aż 20,5 mln zaświadczeń lekarskich z tytułu ich choroby. Łączna liczba dni absencji chorobowej w pracy wynikającej z tych zaświadczeń wyniosła 239,9 mln. W porównaniu z 2020 r. spadła zarówno absencja liczona w dniach – o 6,3 proc., jak i liczba zaświadczeń –  o 1,3 proc.

W rejestrze zaświadczeń lekarskich są także zapisywane zaświadczenia lekarskie wystawiane osobom ubezpieczonym w ZUS w celu opieki nad dzieckiem oraz innym członkiem rodziny, w związku z ich chorobą.  Rejestr ten obejmuje również zwolnienia lekarskie, które są wystawiane osobom nieubezpieczonym w ZUS. Łącznie w 2021 roku w rejestrze e-ZLA zarejestrowano 24,6 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, w województwie kujawsko-pomorskim prawie 1,1 mln – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Absencja związana z Covid-19

Jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie w związku z epidemią koronawirusa, to w rejestrze e-ZLA uwidoczniona jest jedynie część absencji chorobowej wynikającej z trwającej pandemii. Wynika to z faktu, że usprawiedliwieniem nieobecności w pracy oraz podstawą wypłaty zasiłków jest również decyzja o nałożeniu kwarantanny i izolacji. Dlatego w 2021 r. zarejestrowano jedynie 528,3 tys. zaświadczeń lekarskich z tytułu jednostki chorobowej COVID-19 (kod U07) na łączną liczbę 4,2 mln dni. Takich zwolnień lekarskich w województwie kujawsko-pomorskim lekarze wystawili 29,3 tys. na 230 tys. dni absencji - wyjaśnia rzeczniczka.

Lekarze wystawiają także zaświadczenia na jednostki chorobowe powiązane z COVID-19 (kod U08, U09, U10, U12), np. powikłania po COVID, rehabilitacja po COVID. W 2021 r. zarejestrowaliśmy 165,4 tys. takich zaświadczeń na 1,7 mln dni absencji – dodaje rzeczniczka.

 Na co najczęściej chorowaliśmy?

Dominującą przyczyną absencji chorobowej były choroby związane z ciążą, porodem i połogiem. Odpowiadały one za ok. 17 proc. absencji. Niewiele mniej, bo 16,5 proc. przerw w zatrudnieniu dotyczyły choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Dalsze miejsca tego rankingu zajmują urazy i zatrucia (13,1 proc.), choroby układu oddechowego (11,6 proc.) oraz zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (10,5 proc.), które od lat nabierają coraz większego znaczenia.

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poniżej zamieszczamy informację przesłaną przez KRUS, dotyczącą XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

XII Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy"- pobierz

plakat xii konkurs plastyczny 600