Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

INFORMACJA

Zgodnie z przepisami postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 184) oraz Kodeksu wyborczego zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą można dokonywać do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu. Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pracuje w dniu 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego we Włocławku II

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Dobrzyń nad Wisłą obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy                           we Włocławku II informuje, co następuje:§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 5, 

- Nr 2, w liczbie 5, 

- Nr 3, w liczbie 3, 

- Nr 4, w liczbie 3, 

- Nr 5, w liczbie 3, 

- Nr 6, w liczbie 3, 

- Nr 7, w liczbie 3, 

- Nr 8, w liczbie 3, 

- Nr 9, w liczbie 3, 

- Nr 10, w liczbie 3,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

/ - /

Komisarz Wyborczy
we Włocławku II

 

Piotr Kozubowicz

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

godziny

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego we Włocławku I I
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

DO POBRANIA:

POSTANOWIENIE