Katalog spraw

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą opracował Karty Usług realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone w Katalogu spraw.

Jednocześnie informujemy, że druki wniosków spraw załatwianych w Urzędzie oraz Karty Usług w formie papierowej można pobrać na miejscu w referatach Urzędu Miasta i Gminy.

Sekretariat Urzędu przyjmuje wszystkie sprawy kierowane do Urzędu Miasta i Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 7:30 – 15:30

Wtorek: 7:30 – 17:00

Środa: 7:30 – 15:30

Czwartek: 7:30 – 15:30

Piątek: 7:30 – 14:00