Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy oraz rozpatrzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania przez Burmistrza budżetu za 2021 rok, Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą, podczas XLVI Sesji zagłosowała jednogłośnie za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Piotra Wiśniewskiego.

W swoim wystąpieniu podsumowującym kolejny rok kadencji, Burmistrz podziękował wszystkim za zaufanie i dobrą współpracę. Wymienił także szereg inwestycji, które dzięki licznym dofinansowaniom udało się w ubiegłym roku  zrealizować, wśród nich są m.in.

-Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krojczyn;

-Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK”;

-Modernizacja budynku OSP w Grochowalsku i Płomianach;

-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glewo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Mokówku;

- Ułożenie kostki brukowej przy Górze Zamkowej.

Burmistrz przedstawił także plany następnych inwestycji, które będą wykonywane w najbliższym czasie.

Na uroczystą Sesję oprócz radnych, sołtysów, kierowników referatów i mieszkańców, przybyła także Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która pogratulowała Burmistrzowi licznych sukcesów i podziękowała za owocną współpracę.

Moc gratulacji, w imieniu Poseł na Sejm RP Anny Gembickiej, złożyli także przybyli na uroczystość Pani Magdalena Nowak i Pan Dariusz Gliszczyński z Biura Poselskiego.