Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W niedzielne popołudnie 3 lipca 2022 roku na boisku przy ul. Robotniczej zorganizowano Piknik z Produktem Polskim, podczas którego odbyły się Zawody Strażackie i powiatowa edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”.

Świętowanie rozpoczęło się od zmagań drużyn strażackich. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach: męskiej i kobiecej, a zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie i zadaniu bojowym.

Po zaciekłej walce wyłoniono zwycięzców, którymi okazały się następujące drużyny: W kategorii kobiecej I miejsce zajęły zawodniczki z OSP Dobrzyn nad Wisłą, II miejsce zajęła OSP Chalin, a III OSP Krojczyn.

W kategorii męskiej najlepsi okazali się strażacy z OSP Grochowalsk, II miejsce zajęła OSP Płomiany, a III OSP Mokowo.

Puchary i nagrody zwycięskim drużynom wręczyli, oprócz włodarzy naszego miasta i gminy, także zaproszeni goście, którymi były: Anna Gembicka i Joanna Borowiak - Posłanki na Sejm RP.  

W przerwie pomiędzy konkurencjami odbył się pokaz dziecięcych drużyn pożarniczych z OSP Mokowo.

Od godziny 15 rozpoczęły się zmagania Kół Gospodyń Wiejskich w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów”, którego ideą jest chęć promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego, a także zamiłowanie do polskiej kuchni regionalnej i rodzinnego folkloru. Jego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Dobrzyń nad Wisłą miał przyjemność współorganizować powiatową edycję „Bitwy Regionów”, która jest jednym z etapów, prowadzących do  finału wojewódzkiego.  Komisja konkursowa, ocenia potrawy wcześniej zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym i przyznaje im odpowiednią punktację. W ten sposób Koła Gospodyń Wiejskich zajmują miejsca w rankingu wojewódzkim. Do półfinału przechodzi maksymalnie 10 zespołów z danego województwa, które zdobyły największą liczbę punktów.

O najwyższą liczbę punktów, a zarazem tytuł zwycięzcy w powiecie lipnowskim rywalizowało 11 Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń.

I tak według jury najlepszą potrawę regionalną przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Jarzębinki” z Mokówka, miejsce drugie zajęła potrawa przygotowana przez Stowarzyszenie Miejsko-Gminnej Rady Kobiet z Dobrzynia nad Wisłą, a miejsce trzecie zajęło KGW „ Na Piątkę” z Piątek.

Dalsza część pikniku obfitowała w szereg atrakcji m.in. tych muzycznych. Na scenie kolejno pojawili się tacy wykonawcy jak: Baby Full, Zespół Toskańsky i Browar, a do tańca zachęcały dźwięki muzyki DJ Bobsona.

Na nudę nie mogli narzekać także najmłodsi uczestnicy pikniku, którym czas pełen zabaw zapewniła firma ProBiznes.

I to właśnie dzięki licznym sponsorom, niedzielna impreza miała tak bogaty program. Pragniemy podziękować: Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowym Zespołom Doradztwa Rolniczego, Krajowej Grupie Spożywczej, firmie Agro Ubezpieczenia, Polski Cukier oraz Stowarzyszeniu „Polska Ekologia.”