Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 W dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 830  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie sprawy związanej ze skargą Prokuratora Rejonowego w Lipnie z dnia 29 czerwca 2022 r., dotyczącą zaskarżenia uchwały Nr XVIII/93/2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.