Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ostatnim czasie w gminie Dobrzyń nad Wisłą, realizowanych jest wiele inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. Kolejną z nich jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny - Płock, polegająca na budowie chodnika, nie przekraczającego pasa drogowego w miejscowości Krojczyn. Na odcinku o długości 693 mb i szerokości 1,5 m, od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania przy Przedszkolu, układana jest już kostka brukowa. Zakres prac obejmuje również wykonanie zatoczki postojowej, zabezpieczenie chodnika barierami drogowymi (na odcinku od ogrodzenia szkoły do istniejącego przepustu), jego odwodnienie, a także przebudowę zjazdów do posesji. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze przetargu, została firma FIDEM BUDOWNICTWO Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą. Zadanie to, realizowane jest przy wsparciu finansowym, pochodzącym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie ponad 500 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to około 950 000,00 zł.