Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pod koniec lipca, Gmina Dobrzyń nad Wisłą przystąpiła do kolejnej inwestycji, realizowanej przy wsparciu środków o wartości  95 %, pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych. Tym razem chodzi o budowę kolejnej nitki sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na terenie miasta, które sukcesywnie powstają nie tylko w Dobrzyniu nad Wisłą, ale i na terenie gminy. Warto tu wspomnieć, o wybudowanym w ubiegłym roku nowym odcinku wodociągu w Glewie (660 mb), czy kolejnym odcinku sieci wodociągowej (453 mb) i kanalizacji sanitarnej (333 mb) przy ul. Polnej.

W ramach projektu powstanie kanalizacja sanitarna o długości około 545 mb, kanalizacja deszczowa o długości około 350 mb, a długość budowanej sieci wodociągowej wyniesie około 365 mb. Przedsięwzięcie realizuje firma Rollstick Toruń Sp. z.o.o. z Torunia., a jego koszt to około 2 500 000,00 zł. Powstająca sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna służyć będzie planowanym budynkom. Ponadto przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej odciąży już istniejące rurociągi w ul. Robotniczej.

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ma ogromne znaczenie dla rozwoju gminy, poprawy stanu środowiska oraz jakości życia mieszkańców.