Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

 

Belka na prow

 

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie dobiegła końca. Stanęła ona w miejscu dotychczasowej, która została rozebrana. Inwestycja, na którą gmina uzyskała dofinansowanie o wartości do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, powstała w  ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w  ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z  tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Roboty budowlane trwały niecały rok, a ich wykonawcą była firma ZOBII BUD Sp. z.o.o. Sp.k. z Sierpca.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 764 424,00 zł, z czego dofinansowanie to kwota 1 427 525,00 zł.

Zakres prac obejmował:

 • budowę nowego budynku stacji;
 • budowę prefabrykowanego odstojnika wód popłucznych o poj. 25 m3;
 • budowę fundamentów pod dwa zbiorniki retencyjne wraz z montażem zbiorników o poj. 100 m3;
 • modernizację studni głębinowych;
 • budowę kanalizacji sanitarnej i wód popłucznych, sieci wodociągowej na terenie działki;
 • budowę kolektora tłocznego wód nadosadowych;
 • budowę fundamentu pod agregat prądotwórczy;
 • budowę neutralizatora oraz zbiornika na nieczystości ciekłe;
 • wykonanie utwardzenia terenu w postaci kostki brukowej;
 • wykonanie ogrodzenia panelowego;
 • rozbiórkę istniejącego budynku SUW;
 • wykonanie rozruchu technologicznego.

Budowa Stacji w Chalinie zakończyła proces modernizacji ujęć wody na terenie naszej gminy. Zrealizowane przedsięwzięcie poprawi jakość życia mieszkańców i przyczyni się do ochrony środowiska.