Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005 i 1079 ), zwołuję czterdziestą dziewiątą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 5 września 2022 roku o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

  1. Otwarcie XLIX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady Miejskiej
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok
  5. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej.