Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przypominamy Przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2022 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z przedmiotowych zezwoleń w 2022 roku.

Niedopełnienie przez Przedsiębiorcę powyższego obowiązku spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu jego dokonania, jeżeli Przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub wnieść na rachunek Gminy nr 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003 KDBS O/Dobrzyń nad Wisłą.