Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą realizuję Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramie 2016
. PODPROGRAM 2016
PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
-bezdomni
-niepełnosprawni
-migranci,osoby obcego pochodzenia
pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone jak wyżej.
Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy:
Minimum kilka tj. 3 artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.
Zestaw na PODPROGRAM 2016
-makaron jajeczny ( 500g) - 5 kg
-ryż biały ( 1 kg) -5 kg
-herbatniki ( 0,2 kg ) - 2 kg
-mleko UHT ( 1l) – 9 l
-groszek z marchewką ( 0,4 kg) – 3,20 kg
-fasola biała ( 0,4 kg ) - 3,20 kg
-koncentrat pomidorowy ( 0,16 kg) -1,28 kg
-powidła śliwkowe ( 0,3 kg ) - 1,20 kg
-gulasz wieprzowy ( 0,85 kg ) - 4,25 kg
-filet z makreli ( 0,17 kg) – 1,36 kg
-szynka drobiowa ( 0,3 kg) – 2,70 kg
-cukier biały ( 1 kg) – 4 kg
-olej rzepakowy ( 1 l) – 4 l
-ser podpuszczkowy ( 0,4kg) – 2,4 kg - szynka wieprzowa ( 0,3kg) , - pasztet wieprzowy ( 0,16kg)
Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w PODPROGRAMIE 2016 Osoby odbierające żywność, biorą udział w realizacji środków towarzyszących, które są:
Finansowane tj. realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących z zastrzeżeniem pkt. 1.3, prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych,kuchmistrzów,dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potrwa i wykorzystania artykułów spożywczych,
-warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
-programy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z zasadami zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności
-warsztaty edukacji ekonomicznej ( nauka tworzenia , realizacji i kontroli budżetu gospodarstwa domowego, ekonomicznego prowadzenia gosp. domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych )