Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kwiecień 2017 – działania płatne

 • Pierwsze działanie na temat: Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia 21.04.2017r. - prelekcja – 25 osób – pierwsza grupa, czas trwania 1 godzina od 10:00-11:00 i druga grupa 25 osób czas trwania 1 godzina od 11:00-12:00- wykładowca Jadwiga Grudzińska – pedagog specjalista do spraw żywienia

 • Drugie działanie na temat: Warsztaty edukacji ekonomicznej 21.04.2017r

  Pierwsza grupa 25 osób, czas trwania 1 godzina od 10:00-11:00

  Druga grupa 25 osób od godz.11:00-12:00 – wykładowca Artur Kuczmarski – ekonomista

Maj 2017

 • Pierwsze działanie na temat: Zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie 19.05.2017

  prelekcja 25 osób , czas trwania 1 godzina od 10:00-11:00 i druga grupa 25 osób czas trwania 1 godzina od 11:00-12:00 – wykładowca psycholog – pedagog, członek komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień – Pani Dorota Gładkowska – działanie niepłatne

 • Drugie działania na teamt:

  Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia w dniu 19.05.2017r. Prelekcja 25 osób – pierwsza grupa, czas trwania 1 godzina od 10:00-11:00 i druga grupa 25 osób czas trwania 1 godzina od 11:00-12:00 – wykładowca Jadwiga Grudziańska – pedagog specjalista do spraw żywienia – działanie płatne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

                Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że dnia 27.04.2017r i 28.04.2017r od godz. 9:00 – 15:00Pawilonie sportowym przy ul. Szkolnej będzie wydawana żywność dla osób, które pobrały skierowania.

 Informujemy, że artykuły spożywcze będą wydawane wg. kolejności alfabetycznej: Dzień 27.04.2017r                 ( CZARTEK) nazwiska zaczynające się na literę O,P,R,S,T,U,W,Z

Drugi dzień 28.04.2017r (PIĄTEK) nazwiska zaczynające się na literę A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N

Po odbiór żywności prosimy przychodzić OSOBIŚCIE , w wyjątkowych sytuacjach z upoważnieniem wydanym przez MGOPS na wniosek zainteresowanego.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą realizuję Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramie 2016
. PODPROGRAM 2016
PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
-bezdomni
-niepełnosprawni
-migranci,osoby obcego pochodzenia
pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone jak wyżej.
Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy:
Minimum kilka tj. 3 artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.
Zestaw na PODPROGRAM 2016
-makaron jajeczny ( 500g) - 5 kg
-ryż biały ( 1 kg) -5 kg
-herbatniki ( 0,2 kg ) - 2 kg
-mleko UHT ( 1l) – 9 l
-groszek z marchewką ( 0,4 kg) – 3,20 kg
-fasola biała ( 0,4 kg ) - 3,20 kg
-koncentrat pomidorowy ( 0,16 kg) -1,28 kg
-powidła śliwkowe ( 0,3 kg ) - 1,20 kg
-gulasz wieprzowy ( 0,85 kg ) - 4,25 kg
-filet z makreli ( 0,17 kg) – 1,36 kg
-szynka drobiowa ( 0,3 kg) – 2,70 kg
-cukier biały ( 1 kg) – 4 kg
-olej rzepakowy ( 1 l) – 4 l
-ser podpuszczkowy ( 0,4kg) – 2,4 kg - szynka wieprzowa ( 0,3kg) , - pasztet wieprzowy ( 0,16kg)
Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w PODPROGRAMIE 2016 Osoby odbierające żywność, biorą udział w realizacji środków towarzyszących, które są:
Finansowane tj. realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących z zastrzeżeniem pkt. 1.3, prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych,kuchmistrzów,dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potrwa i wykorzystania artykułów spożywczych,
-warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
-programy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z zasadami zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności
-warsztaty edukacji ekonomicznej ( nauka tworzenia , realizacji i kontroli budżetu gospodarstwa domowego, ekonomicznego prowadzenia gosp. domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych )

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

1. Antonowicz Katarzyna:

WIEŚ: Chalin, Kolonia Chalin, Mokowo,Chudzewo, Łagiewniki, Kochoń, Bachorzewo, Stróżewo

MIASTO ulice: Robotnicza 2, Zduńska, Wł.Jagiełły, Rycerzy Dobrzyńskich, Szkolna, Służba Polsce, Stodólna, Sportowa, Skaszewska, Płocka,Wiślana, Jakuba z Płomian

 

2. Cymerman Anna:

WIEŚ: Płomiany, Strachoń, Dyblin, Dyblinek, Glewo, Główczyn, Glewo Mokre, Michałkowo

MIASTO ulice: Robotnicza 5, 7, 8, 10, Polna, Lipnowska, 1-go Maja, B.Chrobrego, Wł.Łokietka, Kościuszki, Rybaki

 

3.Skonieczna Agnieszka:

WIEŚ: Lenie Wielkie, Kamienica, Ruszkowo, Skaszewo, Wierznica, Wierzniczka, Zbyszewo

MIASTO ulice: Robotnicza 1, 3, 4, 6, 9, Mickiewicza, Zamkowa, Farna, Słowackiego, Kilińskiego, Licealna, Plac Wolności, Nawojki

 

4. Zalewska Anna:

WIEŚ: Kisielewo, Tulibowo, Krojczyn, Grochowalsk, Krępa, Szpiegowo,

MIASTO ulice: Wojska Polskiego, Franciszkańska, 22-go stycznia, Podzamcze, Królowej Jadwigi, Kwiatowa

 

Pracownicy Socjalni przyjmują interesantów w każdy Wtorek i Piątek w godzinach od 7:30 - 15:30

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kierownik MGOPS

Marzena Niekraś

tel. 54/ 253 05 06

--------------------------

Pracownik socjalny - realizator

Katarzyna Balcerowska

tel. 54/253 05 34

------------------------------

Pracownik biurowy / osoba do udzielenia informacji na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Natalia Mulczyńska-Gachewicz

tel. 54/ 253 05 40

-------------------------------

Asystent Rodziny

Katarzyna Gawryszewska

----------------------------------

Pracownicy Socjalni:

Antonowicz Katarzyna

tel. 54/ 253 05 48

-----------------------------------

Cymerman Anna

tel. 54/ 253 05 35

----------------------------------

Skonieczna Agnieszka

tel. 54/ 253 05 68

------------------------------------

Zalewska Anna

tel. 54/ 253 05 46