Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

banner na strone CG 1280

Informujemy, iż Gmina Dobrzyń nad Wisłą otrzymała środki grantowe z projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenie REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Grant w wysokości ponad 200 tys. zł przeznaczony zostanie na doposażenia serwerowni Urzędu w najnowsze rozwiązania zabezpieczające i backup'ujące - tym samym wzmocniona zostanie cyfrowa odporności na zagrożenia zarówno podczas pracy stacjonarnej jak i zdalnej w dobie pandemii. Zakupione zostaną nowe komputery spełniające aktualne wymogi dotyczące bezpieczeństwa systemów operacyjnych. Środki grantowe posłużą także do przeprowadzenia szkoleń i podniesienia kompetencji cyfrowych urzędników, co przełoży się na zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.