Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

banner na strone PPGR 1280

Informujemy, iż Gmina Dobrzyń nad Wisłą otrzymała środki grantowe z projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Grant w wysokości ponad 140 tys. zł posłuży wsparciu rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu w celu umożliwienia i usprawnienia nauki zdalnej. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci, szczególnie na terenach popegeerowskich. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń. W jego ramach do naszego Urzędu wpłynęło 60 wniosków o zapotrzebowanie na komputery stacjonarne, laptopy i tablety.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku ze wsparciem z REACT-EU

Więcej informacji znajdziemy także na stronie projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu