Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Grupa miłośników Dobrzyńsko-Kujawskiej Drogi św. Jakuba, której otwarcie nastąpiło 23.06.2019 roku, aktywnie włączyła się w działania na rzecz propagowania i promocji tego wyjątkowego szlaku pielgrzymkowego. Staliśmy się cząstką liczącego ponad 1200 lat ruchu Camino, co nobilituje, ale jednocześnie stanowi wielkie wyzwanie, któremu chcemy sprostać. Włączyliśmy się w Europejskie Dni Camino de Santiago zainicjowane przez Europejską Federację Dróg św. Jakuba z siedzibą w Puy- en-velay (Francja), a Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako jej członek od 2017 roku, było ich koordynatorem na naszym terenie. W ramach działań, zaplanowanych jako długofalowy program,zorganizowaliśmy I Rajd Camino na 12,5-kilometrowym odcinku: Sobowo – granica Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Kamienica – Dobrzyń nad Wisłą, gdzie formalnie rozpoczyna się trasa Dobrzyńsko-Kujawskiej Drogi św. Jakuba. Było to symboliczne rozpoczęcie przez nas wędrówek, które pragniemy kontynuować w następnych latach (dwa rajdy rocznie), w który wzięło udział 50 turystów. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Dobrzyńskiego Towarzystwa Rozwoju wykonaliśmy 3 tablice informacyjne, które zostały umieszczone przy kościołach parafialnych w Dobrzyniu nad Wisła, Chełmicy Dużej i Siniarzewie.Udało nam się również opracować i dzięki  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania  Gmin Dobrzyńskich Region Południe w Dobrzyniu nad Wisłą wydrukować folder D-K Camino z mapką oraz podstawowymi informacjami krajoznawczymi i praktycznymi. Jest to zarówno materiał promocyjny, jak i praktyczny mini przewodnik dla tych, którzy wyruszą na nasz szlak. Te materialne dowody zaistnienia Dobrzyńsko-Kujawskiej Drogi św. Jakuba w przestrzeni kulturowej cieszą, ale największą dla nas wartością jest świadomość coraz skuteczniejszego docierania z „jakubowym” przesłaniem do coraz szerszego grona mieszkańców naszych Małych Ojczyzn. Nasza Droga, wpisując się w liczącą ponad 7000 km sieć Camino w Polsce, pozostaje szlakiem lokalnym, który umożliwia poznanie ciekawych i mniej powszechnie znanych zakątków Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw. O tym, że wytyczenie kolejnego szlaku miało sens, a nawet było oczekiwane, świadczy rosnąca liczba pielgrzymów w skupieniu wędrujących za znakami „żółtej muszli”. Ich obecność i jakże często okazywana radość z możliwości wędrowania, jest dla nas powodem do satysfakcji i bodźcem do  podejmowania dalszych działań.