Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Grupa miłośników Dobrzyńsko-Kujawskiej Drogi św. Jakuba, której otwarcie nastąpiło 23.06.2019 roku, aktywnie włączyła się w działania na rzecz propagowania i promocji tego wyjątkowego szlaku pielgrzymkowego. Staliśmy się cząstką liczącego ponad 1200 lat ruchu Camino, co nobilituje, ale jednocześnie stanowi wielkie wyzwanie, któremu chcemy sprostać. Włączyliśmy się w Europejskie Dni Camino de Santiago zainicjowane przez Europejską Federację Dróg św. Jakuba z siedzibą w Puy- en-velay (Francja), a Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako jej członek od 2017 roku, było ich koordynatorem na naszym terenie. W ramach działań, zaplanowanych jako długofalowy program,zorganizowaliśmy I Rajd Camino na 12,5-kilometrowym odcinku: Sobowo – granica Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Kamienica – Dobrzyń nad Wisłą, gdzie formalnie rozpoczyna się trasa Dobrzyńsko-Kujawskiej Drogi św. Jakuba. Było to symboliczne rozpoczęcie przez nas wędrówek, które pragniemy kontynuować w następnych latach (dwa rajdy rocznie), w który wzięło udział 50 turystów. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Dobrzyńskiego Towarzystwa Rozwoju wykonaliśmy 3 tablice informacyjne, które zostały umieszczone przy kościołach parafialnych w Dobrzyniu nad Wisła, Chełmicy Dużej i Siniarzewie.Udało nam się również opracować i dzięki  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania  Gmin Dobrzyńskich Region Południe w Dobrzyniu nad Wisłą wydrukować folder D-K Camino z mapką oraz podstawowymi informacjami krajoznawczymi i praktycznymi. Jest to zarówno materiał promocyjny, jak i praktyczny mini przewodnik dla tych, którzy wyruszą na nasz szlak. Te materialne dowody zaistnienia Dobrzyńsko-Kujawskiej Drogi św. Jakuba w przestrzeni kulturowej cieszą, ale największą dla nas wartością jest świadomość coraz skuteczniejszego docierania z „jakubowym” przesłaniem do coraz szerszego grona mieszkańców naszych Małych Ojczyzn. Nasza Droga, wpisując się w liczącą ponad 7000 km sieć Camino w Polsce, pozostaje szlakiem lokalnym, który umożliwia poznanie ciekawych i mniej powszechnie znanych zakątków Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw. O tym, że wytyczenie kolejnego szlaku miało sens, a nawet było oczekiwane, świadczy rosnąca liczba pielgrzymów w skupieniu wędrujących za znakami „żółtej muszli”. Ich obecność i jakże często okazywana radość z możliwości wędrowania, jest dla nas powodem do satysfakcji i bodźcem do  podejmowania dalszych działań. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W niedzielę 19 października odbył się Rajd pieszy drogą Św. Jakuba. Organizatorem wydarzenia było Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju w Dobrzyniu nad Wisłą przy współorganizacji z Klubem Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej PTTK oraz Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki.

Trasa Rajdu liczyła ok. 13 km i przebiegała przez Sobowo,  Michałkowo, Lenie, Kamienicę  i kończyła się w Dobrzyniu nad Wisłą. Wydarzenie poprzedziła msza święta w parafii pw. Św. Hieronima, po której uczestnicy udali się w pieszą wędrówkę po pięknych, krajoznawczych terenach przy słonecznej pogodzie.  

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Kościół pofranciszkański- a następnie kościół parafialny. Został wzniesiony w latach 1279-1316. Jego budowę rozpoczął Konrad Mazowiecki, a dokończył jego syn Ziemowit w 1316 roku. Tak jak i cały Dobrzyń nad Wisłą jego dzieje i zniszczenia łączą się z historycznymi zawieruchami. W 1323 roku nie oszczędzili go Litwini, kiedy to wybuchł tu pożar. Po tym pożarze kościół długo był odbudowywany, z racji licznych napadów pogańskich. Świątynię odbudowano w 1395 roku. Jednak Kościół ponownie dosięgły pożary: w 1409 roku podczas napadu Krzyżaków, oraz w 1892 roku. Najeźdźcy krzyżaccy nie tylko zniszczyli świątynię, lecz również zrabowali sprzęt kościelny. Po długiej odbudowie w 1635 roku biskup Stanisław Starzewski konsekrował kościół, nadając mu tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po spaleniu w 1892 roku, kościół odbudowano dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Pawła Pióro. Kościół ponownie konsekrowano 1 czerwca 1902 roku, przez biskupa płockiego Jerzego Szembeka. W czasie I wojny światowej w 1915 roku świątynia ucierpiała od pocisków armatnich, z kolei podczas II wojny światowej  kościół zmieniony został na magazyn.Wnętrze kościoła utrzymane jest w stylu barokowym, natomiast zachodnia fasada pozostaje w stylu neoromańskim. W kaplicy bocznej znajduje się ołtarz z obrazem św. Walentego z nieistniejącego już kościoła Św. Stanisława mieszczącego się pierwotnie przy ulicy Płockiej.Od 1918 roku w kościele są cztery ołtarze, wcześniej było ich aż sześć. Ołtarz główny wykonany jest z drewna dębowego sięgający aż do sufitu. Pochodzi on z kościoła Ojców kapucynów z Zakroczymia, który został zamknięty w 1892 roku. W nawie ołtarzowej umieszczony został obraz Matki Bożej Wniebowziętej, a nad nim obraz z wizerunkiem Trójcy Świętej.W stylu ołtarza głównego (również drewnianego), wykonane są dwa ołtarze boczne. Jeden ołtarz poświęcony jest wizerunkowi  Św. Barbary, która jest patronką górników i flisaków. jej płaskorzeźba umieszczona jest na bordowym tle, a odziana jest w płaszcz koloru pastelowego. Ołtarz po drugiej stronie poświęcony jest Matce Boskiej Różańcowej. Płaskorzeźba wykonana jest na desce lipowej na bordowym tle.Matka Boska odziana jest w czerwoną suknię i niebieski płaszcz, a na lewej ręce trzyma małe dzieciątko Jezus.W 1910 roku kościół otrzymał nowe malowidła. Ponownie malowany był w latach 1956-58 roku, otrzymał wtedy jaśniejszej barwy i zostały zachowane niektóre elementy z poprzedniego malowania. następny remont kościoła nastąpił w latach 1988-1990 roku.W Kościele znajdują się pamiątkowe tablice. Pierwsza z nich to tablica upamiętniająca 500-lecie obrony Zamku Dobrzyńskiego przed Krzyżakami, ufundowana w 1909 roku. Napis głosi „Ku uczczeniu pamięci obrony zamku Zamku Dobrzyńskiego przez Jakuba z Płomian Chełmickiego i synów kamień ten umieszczają potomkowie. Niech Bóg będzie miłosierny zmarłym i żywym krzepi na duchu i drogą obowiązku wiedzie. "Druga tablica mieści się na prawej ścianie, tuż pod chórem. Jest to płyta nagrobna Damazego Mioduskiego- generała, majora kawalerii narodowej polskiej, zmarłego 6 marca 1806 roku. Do kościoła przylegają zabudowania poklasztorne. 

 

Kościół Mieszczan Dobrzyńskich- Resztki muru po kościele mieszczan dobrzyńskich,pod wezwaniem  Św. Krzyża,znajdują się przy ulicy Farnej prowadzącej na Górę Zamkową.Był to duży murowany kościół, który posiadał 6 ołtarzy. Pośrodku kościoła umieszczony był duży krzyż, natomiast w głównym ołtarzu murowana dzwonnica, w której znajdowały się dwa duże dzwony. Kościół ten został spalony przez Szwedów w 1656 roku razem z dokumentami miejskimi, które ukryte były w podziemiach, a dotyczyły m.in. akt  licznych przywilejów nadanych Dobrzyniowi przez królów,  na przykład nadany miastu w 1519 roku przez króla Zygmunt I. W kościele spłonęło także 500 mężczyzn, którzy się tam schronili. W 100 lat później kościół odbudowano, jednak 15 kwietnia 1767 roku spłonął w czasie pożaru miasta. Stał zniszczony i opustoszały do 1805 roku, kiedy to jego pozostałości, w tym mury zostały sprzedane. Fragment muru na szczęście zachował się i można go podziwiać po dzień dzisiejszy.

 

Góra Zamkowa - Stał tu Zamek Braci Dobrzyńskich. Niestety w sierpniu 1409 roku zamek został oblężony przez Krzyżaków. Na wezwanie poddania się załoga zamku odmówiła. W odpowiedzi Krzyżacy otoczyli zamek i otworzyli ogień z armat powodujący poważne uszkodzenia w murach. Po trzydniowej walce Krzyżacy zdobyli zamek, mordując całą ludność. Zamek zaś został splądrowany i doszczętnie spalony. Zamku już nigdy nie odbudowano, został zbyt mocno zniszczony i dlatego nie zachował się ani kawałek tej budowli. Jedynie pod powierzchnią ziemi i na zboczach " Góry" można znaleźć resztki murów, zbroje, haki i belki, które również wskazują duży stopień zniszczenia. Prace archeologiczne prowadzone na tym terenie doprowadziły do licznych odkryć przedmiotów z tamtych czasów. Najczęściej spotykano we fragmentach naczynia gliniane w postaci garnków, pucharów z ornamentami różnych kultur. Wśród wydobytych przedmiotów znalazły się także nożyk żelazny, żelazne skoble, groty, kusze, przedmioty i narzędzia z poroża.

Obecnie Góra Zamkowa wznosi się bezpośrednio nad rzeką 40 m nad lustrem wody, między dwoma głębokimi wąwozami, które oddzielone są od miasta obniżeniem-śladem dawnej fosy. W obecnym stanie z Góry Zamkowej została zaledwie 1/3 wzniesienia w porównaniu z czasami , w których stał tu zamek. Rozciąga się z niej przepiękny widok na Dolinę Wisły. Na szczycie "Góry"znajduje się także duży metalowy krzyż, umieszczony w 1989 roku. W 50- rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się manifestacja patriotyczno-religijna. Po odprawieniu Mszy Św. procesja z uczestnikami manifestu udała się na "Górę Zamkową", gdzie odsłonięto żelazny krzyż.

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - w jego skład wchodzą następujące obiekty:

- hala sportowo-widowiskowa
- boiska wielofunkcyjne
- siłownia
- sauna
- hotel
- bar - kawiarnia
- stadion piłkarski

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki zlokalizowane jest przy ul. Licealnej 1a w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest to obiekt wielofunkcyjny, przystosowany do organizowania imprez sportowo - rekreacyjnych oraz zajęć treningowych. Obiekt położony blisko doliny Wisły. Jej pagórkowaty teren pozwala na efektywne kształtowanie cech motorycznych.
DCSiT posiada pełnowymiarową halę z boiskami do gier zespołowych, pokoje noclegowe, siłownię, saunę, mały gabinet odnowy, boisko wielofunkcyjne zewnętrzne, boisko piłkarskie, bar z wyżywieniem dla grup sportowych uczestniczących w zgrupowaniach. Hala przystosowana jest również dla osób niepełnosprawnych.
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki umożliwia organizację obozów treningowych w sportach indywidualnych i grach zespołowych, zawodów sportowych, imprez kulturalnych i turnusów turystyki rowerowej (możliwość wypożyczenia rowerów). Pod okiem wykwalifikowanego instruktora Nordic Walking proponuje naukę techniki marszu z kijkami jak również zwiedzanie pięknej Ziemi Dobrzyńskiej.

Hala sportowo-widowiskowa

Hala sportowo-widowiskowa pozwala na rozgrywanie zawodów mistrzowskich w piłce siatkowej, koszykowej, ręcznej i nożnej halowej. Ponadto istnieje możliwość organizowania zawodów i prowadzenia treningów w zakresie unihokeja (profesjonalne bandy z bramkami), tenisa stołowego i ziemnego. Specjalne kotary pozwalają na podział hali na trzy niezależnie od siebie części.
W hali znajduje się widownia na 355 miejsc, 4 szatnie z natryskami, elektroniczna tablica wyników oraz sprzęt sportowy do uprawiania gier zespołowych i ćwiczeń ogólnorozwojowych. Całość przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
Wyposażenie:
- widownia na 355 miejsc
- boisko 20x40 m do piłki ręcznej i futsalu
- boisko do piłki koszykowej z aktualnymi liniami i obniżanymi koszami
- boisko do siatkówki
- boisko do tenisa ziemnego
- 2 boczne boiska do piłki koszykowej z obniżanymi koszami
- 2 boczne boiska do piłki siatkowej
- 2 kotary dzielące halę na 3 części
- elektroniczna tablica wyników 
- 40 drabinek gimnastycznych

Boiska wielofunkcyjne

Dwa zewnętrzne boiska wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej umożliwiają grę w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i badmintona. Boisko główne o wymiarach 40x20m posiada dwie bramki 3x2m, dwa kosze oraz linie ograniczające boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Całość ogrodzona jest wysokimi piłkochwytami. Drugie boisko posiada linie do gry w siatkówkę i badmintona. Obok boisk zlokalizowana jest 3-torowa bieżnia lekkoatletyczna o długości 60 m.

Siłownia
Na wyposażeniu siłowni znajdują się m.in.: atlas, ławeczki do wyciskania sztangi, wyciągi, twister, modlitewnik, rower magnetyczny, jeździec i hantle, co pozwala na kształtowanie wszystkich grup mięśniowych.

Sauna
Sauna sucha nazywana inaczej fińską charakteryzuje się wysoką temperaturą i względnie niską wilgotnością. Temperatura dochodzi w niej do 80-100°C. Jednorazowo pomieścić może do 6 osób.

Gabinet odnowy biologicznej
- łóżko masujące MX8
- system chłodząco- uciskowy Cryo/Cuff
- lampa Biotron Compact III 
- łóżko rozkładane do masażu klasycznego

Hotel

Hotel DCSiT dysponuje 12 pokojami (2, 3, 4 – osób.) – łącznie 36 miejsc. Wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł sanitarno - higieniczny, wyposażone są w TV, lodówkę oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu. Pokoje skomunikowane są bezpośrednio z pomieszczeniami hali. Obiekt posiada niestrzeżony parking monitorowany dla samochodów osobowych i autokarów. 

Bar - kawiarnia
Możliwość całodziennego wyżywienia dla grup sportowych przebywających w hotelu.

Stadion piłkarski

Stadion piłkarski znajduje się przy ul. Sportowej 9 (ok 300m od hali). Wymiary boiska wynoszą 105x65m. Zadaszone trybuny na 500 miejsc siedzących. W pawilonie sportowym znajduje się zaplecze szatniowo- sanitarne.

Astrobaza- została otwarta i oddana do użytku w dniu 7 grudnia 2011. Astrobaza w Dobrzyniu nad Wisłą powstała w ramach projektu „Astrobaza”zakładającego budowę sieci obserwatoriów astronomicznych w województwie kujawsko-pomorskim. Jest ona jedną z 14 astrobaz, które powstały w województwie kujawsko-pomorskim, z inicjatywy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki w pełni wyposażonym obiektom astronomicznym uczniowie, ale również wszyscy którzy interesują się „gwiazdami”mogą obserwować nie tylko bliskie obiekty układu słonecznego, ale również te które znajdują się miliony lat świetlnych od Ziemi. Jeśli chodzi o sam budynek to obserwatorium ma typowy kształt dla tego typu obiektów -powstał na planie koła o średnicy około 10 metrów. Astrobaza posiada trzy kondygnacje. W pierwszej znajduje się sterownia ze stanowiskiem komputerowym, toaleta, oraz magazynek. Drugą część obserwatorium stanowi platforma teleskopu z kopułą. Kopuła obserwatorium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana to daje możliwość podążania za teleskopem oraz zdalne zamykanie i otwieranie jej. Z kolei trzeci poziom stanowi taras obserwacyjny. Astrobaza wyposażona jest w bardzo nowoczesny sprzęt obserwacyjny służący do prowadzenia obserwacji różnego rodzaju obiektów astronomicznych występujących na niebie. Należą do nich:

-teleskop „Meade”LX-200 z własnym sterowaniem i systemem GPS;

-specjalistyczny teleskop słoneczny firmy „Coronado” do obserwacji słońca w linii Ha;

-Tuba optyczna Sky-Watcher MAK 180/2700 OTA;

-teleskop Sky- Watcher 80 ED APO 80/600 OTAW Black Diamond;

-montaże Heq 5 pro;

Dodatkowo astrobaza wyposażona jest w lornetkę, dodatkowe okulary i filtry, astronomiczne kamery CCD, a także aparaty fotograficzne Canon eos 60D i eos 45OD, oraz sprzęt komputerowy sterujący teleskopem.

Więcej informacji na stronie astrobazy: www.astobaza.spdobrzyn.pl