Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pierwsi emeryci i renciści otrzymali już dodatkowy „zastrzyk” gotówki w postaci czternastej emerytury. W regionie czternastkę z ZUS otrzymało 78,3 tys. osób o łącznej wartości 95,8 mln zł. Kolejni uprawnieni otrzymają świadczenie we wrześniu razem z bieżącą emeryturą lub rentą.

Ruszyła już wypłata kolejnego w 2022 roku dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Do 25 sierpnia tzw. czternastą emeryturę otrzymało już 1,6 mln osób na ok. 2 mld zł. Kolejni uprawnieni otrzymają świadczenie: 1, 5, 6, 10, 15 lub 20 września - razem z bieżącą emeryturą lub rentą.

W województwie kujawsko-pomorskim czternastkę otrzymało do tej  pory 78,3 tys. osób o łącznej wartości 95,8 mln zł. 1 września ZUS wypłaci kolejną transzę czternastek. W regionie w ten dzień otrzyma ją ponad 60 tys. osób na łączną kwotę ok.  74,5 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Żeby otrzymać dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, nie trzeba składać żadnych wniosków ani pism. ZUS przyznaje świadczenie z urzędu.

Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty pobierali jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Świadczenie na rękę w pełnej wysokości wynosi 1217,98 zł, jednak na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe np. emerytura, renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie będzie jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł. To oznacza, że na czternastkę mogą liczyć osoby, których emerytura czy renta nie przekracza 4188,44 zł brutto. Czternastki nie otrzymają również osoby ze świadczeniem zawieszonym, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternasta emerytura trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS. Zgodnie z rządowymi szacunkami w tym roku na czternastkę może zostać przeznaczone około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2022 B 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 2 września 2022 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Tematem posiedzenia będzie:

  1. Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2022-2023.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Załącznik do Zarządzenia OiSO.0050.34.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Zawiadamia się, że podczas najbliższych zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w okresie od 2 września do 30 października 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w oparciu o przepisy § 2 załącznika do uchwały nr XV/88/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1914) w związku z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079).

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w zakresie potrzeby zmiany statutów sołectw Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odnośnie określenia kadencji sołtysa i rady sołeckiej na 5 lat.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie uzyskania ustnej odpowiedzi od uczestników zebrania wiejskiego w poszczególnych sołectwach Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na pytanie:

„Czy jesteś za zmianą kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 lat na 5 lat?”.

 

Piotr Wiśniewski
Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą