Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku organizuje dwa dyżury informacyjne w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Lipnie oraz Urzędzie Miasta i Gminy Skępe. Również mieszkańcy miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą mogą skorzystać z oferowanych porad i uzyskać  pomoc w pozyskiwaniu europejskich środków czy też wziąć udziału w interesujących i efektywnych projektach.

Plakat Lipno:pobierz

Plakat Skępe:pobierz

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przypominamy Przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2022 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z przedmiotowych zezwoleń w 2022 roku.

Niedopełnienie przez Przedsiębiorcę powyższego obowiązku spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu jego dokonania, jeżeli Przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub wnieść na rachunek Gminy nr 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003 KDBS O/Dobrzyń nad Wisłą.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kochane Dzieci zyczenia 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Informacja o posiedzeniu komisji Skarg, Wniosków i Petycji
W dniu 19 września 2022 r. o godz. 08:30  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1 odbędzie się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Tematem posiedzenia będzie:
 
  1. Rozpatrzenie petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe.
  2. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.